Om SocialSpace

Foreningen SocialSpaceblev stiftet i efteråret 2021 med ambitionen om at øge trivslen blandt børn og unge uanset demografi.  

SocialSpace er et fællesskab af etablerede rådgivningstilbud, der sammen forsøger at løse problemet med stigende mistrivsel blandt børn og unge. Vi tror på, at det bedst kan lade sig gøre ved at uddelegere den hjælp, der allerede findes. Mange specialiserede rådgivningstilbud har kapacitet til at hjælpe endnu flere, mens andre ikke kan følge med den stigende efterspørgsel på hjælp. Derfor vil vi sørge for, at flere rådgivningstilbud får bragt deres kompetencer i spil, så vi kan hjælpe så mange børn og unge som muligt.  

Vi mener ikke at den enkeltes ret til at få hjælp skal være begrænset af ressourcer, geografi eller demografi. Hjælp skal være en selvfølge, ikke et privilegium, og når man først anerkender behovet for hjælp og rækker ud efter den, er det uhyre vigtigt, at man bliver mødt. Derfor arbejder SocialSpace med én fælles platform, hvorfra den unge kan tilgå samtlige rådgivningstilbud i Danmark.  

Sammen kan vi knække kurven for mistrivsel.