ALLE Børn oG UNGE

HAR RET TIL HJÆLP 

OG RÅDGIVNING

Flere børn og unge oplever mistrivsel og forringet livskvalitet. Hos SocialSpace kæmper vi for at styrke børn og unges mentale sundhed og gøre hjælpen lettilgængelig over hele landet.

Digital løsning samler hjælpen på én platform

Vi mener, at digitale værktøjer kan være en del af løsningen. Derfor har vi udviklet en app, der samler landets mange rådgivningstilbud for børn og unge. Med SocialSpace-appen kan børn og unge få et bedre overblik over det store udvalg af rådgivningstilbud og nemt og hurtigt finde frem til det tilbud, der matcher netop deres behov. 

Ved hjælp af simpel og anonym dataindsamling kan vi desuden få sociale indsigter, der kan styrke nuværende indsatser på området og danne basis for fremtidige, forebyggende indsatser. På den måde bliver rådgivningstilbuddene endnu stærkere og kan yde bedre hjælp og rådgivning. 

BLIV ERHVERVSPARTNER

Hos SocialSpace arbejder vi tæt sammen med erhvervslivet. Sammen kan vi nemlig bedre hjælpe børn og unge. Med os som erhvervspartner får I en enestående mulighed for at styrke jeres brand og troværdighed, kommunikere direkte med børn og unge og ikke mindst gøre en forskel for de børn og unge, der har det svært.

Man and woman working together
Portrait of teenager

Vær med i vores ungepanel

Vi mener, at børn og unge skal høres og have lov til selv at sætte ord på, hvordan vi kan hjælpe dem. Derfor har vi etableret et ungepanel, der guider os i, hvad der fylder hos børn og unge. Har du lyst til at være med? Vi leder efter børn og unge, der enten selv har haft det svært, eller kender nogen, der har haft det svært - eller som bare har lyst til at gøre en forskel.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.