ALLE UNGE HAR

RET TIL HJÆLP OG

RÅDGIVNING

Flere og flere unge oplever mistrivsel og forringet livskvalitet. Hos SocialSpace kæmper vi for at styrke unges mentale sundhed og gøre hjælpen lettilgængelig over hele landet.

Digital løsning samler hjælpen på én platform

Vi mener, at digitale værktøjer kan være en del af løsningen. Derfor har vi udviklet en app, der samler landets mange rådgivningstilbud for unge. Med SocialSpace-appen kan unge få et bedre overblik over det store udvalg af rådgivningstilbud og nemt og hurtigt finde frem til det tilbud, der matcher netop deres behov. 

Ved hjælp af simpel og anonym dataindsamling kan vi desuden få sociale indsigter, der kan styrke nuværende indsatser på området og danne basis for fremtidige, forebyggende indsatser. På den måde bliver rådgivningstilbuddene endnu stærkere og kan yde bedre hjælp og rådgivning. 

DELTAG I VORES EVENTS

Vi både deltager i og afholder løbende events og aktiviteter, der relaterer til unges mentale sundhed på den ene eller anden måde. I juni 2024 er vi på Folkemødet med et nyt og innovativt debatformat, der skal bygge bro mellem generationerne.

BLIV UNGEAMBASSADØR

Vi mener, at unge skal høres og selv sætte ord på, hvordan vi som organisation kan hjælpe og understøtte dem. Derfor har vi etableret et ungeambassadørkorps, der guider os i, hvad der fylder hos nutidens unge. Har du lyst til at være med? Vi leder efter unge, der enten selv har haft det svært, eller kender nogen, der har haft det svært - eller som bare har lyst til at gøre en forskel.

BLIV ERHVERVSPARTNER

Hos SocialSpace arbejder vi tæt sammen med erhvervslivet. Sammen kan vi nemlig bedre hjælpe unge. Med os som erhvervspartner får I en enestående mulighed for at styrke jeres brand og troværdighed, kommunikere direkte med unge og ikke mindst gøre en forskel for de unge, der har det svært.

Man and woman working together
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.