socialspace kæmper for at styrke børn og unges mentale sundhed og gøre hjælpen lettilgængelig over hele landet

Børn og unge oplever i stigende grad mistrivsel  og forringet livskvalitet

For mange børn og unge mistrives. Hvert år viser undersøgelser, at børn og unges mentale sundhed daler og daler. På bare 10 år er der sket en fordobling i antallet af børn og unge med dårligt mentalt helbred. 

Organisationen SocialSpace blev stiftet i efteråret 2021 med ambitionen om at styrke børn og unges mentale sundhed. Vi er en non-profit organisation, der arbejder for at synliggøre landets mange rådgivningstilbud for børn og unge. 

Alle børn og unge har ret til hjælp og rådgivning

Vi mener, at alle børn og unge i Danmark skal have nem tilgang til hjælp og rådgivning - uanset bopæl, alder, køn, etnicitet og socioøkonomisk baggrund.

Flere børn og unge får dog ikke den hjælp, de har behov for. Det kan nemlig være svært for børn og unge at navigere rundt i junglen af tilbud. Den store efterspørgsel gør også, at flere rådgivningstilbud ikke længere kan svare på alle henvendelserne. På samme tid har andre rådgivningstilbud kapacitet til at hjælpe endnu flere.

Hos SocialSpace skaber vi bedre overblik over og tilgang til rådgivningstilbuddene, så det bliver nemmere for børn og unge at få hjælp, når de har det svært.

hvad gør vi?

DITI-APPEN SAMLER og skaber let tilgang til hjælpen

Vi mener, at digitale værktøjer kan være en del af løsningen. Derfor har vi udviklet en app, der giver overblik over hjælpen. Her kan børn og unge let og simpelt finde frem til det rådgivningstilbud, der matcher netop deres behov. 

Vi lytter til og inddrager børn og unge

Børn og unge skal høres. Hos SocialSpace arbejder vi på at synliggøre og anerkende børn og unges synspunkter og holdninger på forskellige måder. Vi giver også de unge værktøjer til at skabe handlerum i deres eget liv.

Nyt community af unge til unge GUIDER OS

Vi har skabt et community af unge til unge og er på udkig efter børn og unge, der vil være med i vores udviklingsproces og guide os i, hvad der fylder hos børn og unge. Har du lyst til at være med? 

INTERESSEREt I AT HØRE MERE?

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.