værdier

Klare værdier er nøglen til at skabe en bæredygtig og sammenhængende organisation, hvor både medarbejdere og eksterne aktører trives og motiveres til at yde en stærk indsats. Derfor har vi formuleret vores værdier med omhu og tydelighed, så de afspejler vores mission og vision og fungerer som en rettesnor for alt, hvad vi gør.

Åbenhed

Vi er ærlige og transparente over for hinanden og de aktører, vi møder på vores vej. Det, mener vi, er afgørende for at opbygge stærke og langvarige relationer og skabe en ansvarlig og troværdig organisation.

Medfølelse

Vi er lydhøre og hjælpsomme og viser hinanden forståelse. Det betyder, at vi lytter aktivt og engageret til hinanden, respekterer hinandens forskelligheder, og at vi er villige til at yde støtte og hjælp, når det brænder på.

Nysgerrighed

Der er sjældent en enkelt løsning på komplekse problemer. Derfor forsøger vi altid at udfordre vores egen tænkning og undersøge nye idéer og muligheder. På den måde opbygger vi en innovativ organisation og skaber de bedste og mest effektive løsninger.

GåPÅMOD

Ambitionerne er store, og vi går til opgaverne forude med entusiasme og kampgejst. Vi går gerne den ekstra mil for at nå vores mål og lader os ikke slå ud af modgang eller forhindringer, men betragter dem som en mulighed for at lære og vokse.

mangfoldighed

Vi ønsker en smidig og rummelig organisation med plads til selvbestemmelse og forskellighed. Ved at skabe et inkluderende miljø og styrke vores medarbejderes autonomi sikrer vi en agil og effektiv organisation.

Autencitet

Vi er tro mod os selv og sigter efter høj kvalitet og ordentlighed i alle processer og arbejdsgange. Vi mener nemlig, at grundighed, præcision og klare etiske retningslinjer er vigtige for at skabe et positivt omdømme og en succesfuld organisation.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.